LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment

Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (84 trang)
Posted: 5/1/2023 10:04:23 AM | Latest updated: 17/2/2023 8:11:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5617 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán BHYT đối với thuốc hóa dược (Phụ lục I) và thuốc phóng xạ (Phụ lục II), áp dụng kể từ ngày 1/3/2023.

Cần lưu ý, theo quy định tại Điều 3, Quỹ BHYT sẽ thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định của một trong các tài liệu sau:

- Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép;

- Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc của thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu đã được Bộ Y tế cấp phép;

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế;

- Dược thư Quốc gia Việt Nam phiên bản mới nhất.

Tuy nhiên, Quỹ BHYT sẽ từ chối thanh toán đối với các trường hợp sau:

- Thuốc, lô thuốc đã có quyết định đình chỉ lưu hành hoặc thu hồi;

- Chi phí các thuốc đã được kết cấu vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định hiện hành;

- Phần chi phí của các thuốc được NSNN hoặc các nguồn kinh phí khác chi trả;

- Thuốc được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

Thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BYTstatus1 ngày 30/10/2018, Thông tư số 01/2020/TT-BYTstatus1 ngày 16/01/202, Thông tư số 20/2020/TT-BYTstatus1 ngày 26/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5617

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT20_31122022BYT[E].pdf

Dòng thời gian

Bảo hiểm y tế

blue-check Các bệnh viện được lùi thời điểm áp dụng chuẩn dữ liệu chi phí KCB BHYT đến 1/10/2023
blue-check Phòng khám đa khoa Thạnh Xuân (tại Tp. HCM) ngừng nhận KCB BHYT kể từ 1/6/2023
blue-check Bổ sung 03 bệnh viện và phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý 3/2023
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (cập nhật Đợt 6)
blue-check Các trường hợp đang vướng mắc khi thanh toán chi phí KCB BHYT
blue-check Bộ Y tế cấm chuyển bệnh nhân BHYT ra bệnh viện tư nhân để vụ lợi
blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Quy trình cấp giấy chứng sinh, báo tử và khám sức khỏe lái xe trên Cổng giám định BHYT
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment