LuatVietnam

blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM

Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bàng, chứng chỉ; thi, tuyển sinh; giáo dục mầm non; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (14 trang)
Posted: 29/8/2022 2:00:58 PM | Latest updated: 31/8/2022 1:43:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5529
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục về thành lập, giải thể trường mẫu giáo; đăng ký thi tốt nghiệp phổ thông; công nhận bằng tốt nghiệp phổ thông; miễn giảm học phí... trên địa bàn TP. HCM.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: Thủ tục A.l.3.01: A.II.1.08; A.ll.2.01 được ban hành kèm theo Quyết định số 6046/QĐ-UBNDstatus2 ngày 28/12/2018; Thủ tục A3, A4 ban hành kèm Quyết định số 4686/QĐ-UBNDstatus2 ngày 01/9/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5529

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường
blue-check Các nội dung sẽ thanh tra trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc English attachment
blue-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam English attachment
blue-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo