LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm English attachment

Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (37 trang)
Posted: 6/12/2022 9:29:44 AM | Latest updated: 23/12/2022 3:56:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5598 | Vietlaw: 594
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới quy định về đào tạo, thi, cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm và chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Đáng chú ý, theo Điều 19 Thông tư này, các chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 1/1/2023 chỉ được sử dụng đến 31/12/2025 và phải chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm mới trước ngày 31/12/2025.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được chuyển đổi dưới dạng dữ liệu điện tử và được lưu giữ trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Thay thế Thông tư số 125/2018/TT-BTCstatus1 ngày 24/12/2018 và Thông tư số 65/2019/TT-BTCstatus1 ngày 16/9/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5598

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT69_16112022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Kinh doanh bảo hiểm

blue-check Điều kiện kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô English attachment
blue-check Bán bảo hiểm cho các công trình ngoài tỉnh có phải kê khai và phân bổ thuế GTGT?
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát việc ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm xe máy
blue-check Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thi cấp chứng chỉ về bảo hiểm
blue-check Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Đại lý bảo hiểm tự hỗ trợ giá cho khách hàng sẽ không được hạch toán chi phí
blue-check Hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là cá nhân được lập biên bản thay hóa đơn
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Đại lý bảo hiểm phải nộp thuế GTGT khi nhận tiền hỗ trợ theo doanh số