LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD

Quyết định số 110/QĐ-VSD ngày 19/8/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (22 trang)
Posted: 22/8/2022 11:25:18 AM | Latest updated: 15/9/2022 1:34:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5537
LuatVietnam

Quy chế này bao gồm các quy định liên quan đến thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (viết tắt là VSD), bao gồm:

- Thủ tục đăng ký trở thành thành viên lưu ký tại VSD;

- Thủ tục đăng ký cho chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán theo ủy quyền;

- Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký tại VSD;

- Các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký;

- Chế độ báo cáo định kỳ đối với thành viên lưu ký.

Theo đó, cần lưu ý, sau khi được VSD cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký, doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký người đại diện có thẩm quyền ký chứng từ và giao dịch với VSD.

Tùy mức độ vi phạm quy chế hoạt động, thành viên lưu ký có thể bị VSD áp dụng các hình thức xử phạt gồm: nhắc nhở; khiển trách; đình chỉ hoạt động lưu ký; đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán; đình chỉ sử dụng hệ thống đăng ký giao dịch chứng khoán trực tuyến và thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký. Chi tiết xem Chương III.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8/2022 và thay thế Quyết định số 2112/QĐ-VSD ngày 23/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5537

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment