LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán

Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 19/8/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (62 trang)
Posted: 22/8/2022 11:22:18 AM | Latest updated: 15/9/2022 1:42:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5537
LuatVietnam

Quy chế này thay mới các quy định liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán, cơ chế hỗ trợ thanh toán, sửa lỗi sau giao dịch, xử lý lỗi giao dịch... tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (viết tắt là VSD) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm và trái phiếu doanh nghiệp giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán.

Theo Điều 12 Quy chế này, các thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán sẽ được hỗ trợ cho vay từ Quỹ hỗ trợ thanh toán nếu mức thiếu hụt không quá 25 tỷ đồng hoặc hỗ trợ cho vay từ Ngân hàng thanh toán nếu mức thiếu hụt vượt quá 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu sau khi đã áp dụng cơ chế hỗ trợ thanh toán mà không thể khắc phục được sẽ bị lùi thời hạn thanh toán theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Đính kèm các phụ lục:

- Phụ lục 01. Danh mục các chứng từ thanh toán, thông báo được phát hành dạng điện tử.

- Phụ lục 02. Trình tự bù trừ và thanh toán đối với chứng khoán thực hiện giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán.

- Phụ lục 03. Trình tự thực hiện phong tỏa/giải tỏa chứng khoán đối với thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8/2022 và thay thế Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 18/12/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5537

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment