LuatVietnam

light-check Thay mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên English attachment

Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên (12 trang)
Posted: 3/3/2023 7:49:45 AM | Latest updated: 21/3/2023 9:44:27 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên bao gồm: các quy định chung; lớp học, tổ chuyên môn, tổ văn phòng; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyển sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của trường.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2023.

Thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐTstatus3 ngày 15/02/2012 và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐTstatus3 ngày 18/4/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT05_28022023BGDDT[E].pdf

Dòng thời gian

Giáo dục - Đào tạo

light-check Thay mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên English attachment
blue-check [TP. HCM] Mất văn bằng hay chứng chỉ phải trình báo Sở Giáo dục và cơ quan Công an
blue-check Bổ sung địa điểm tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS ở một số tỉnh, thành
blue-check Những quy định cần tuân thủ đối với trường học tư thục và trường có vốn góp nước ngoài
blue-check Công ty Language Link Việt Nam (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
blue-check Công ty Cổ phần Giáo dục BrainClick (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ Cambridge
blue-check Điều lệ mới của trường cao đẳng sư phạm
blue-check Chính phủ yêu cầu các trường công lập không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023
blue-check Sửa đổi Quy chế tuyển sinh du học bằng học bổng nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
blue-check Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde
blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học English attachment
blue-check Thay mới thủ tục về chứng nhận trường đạt chuẩn và cấp phép tư vấn du học (tại TP. HCM)
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam