LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn

Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn (27 trang)
Posted: 14/9/2022 7:56:43 AM | Latest updated: 26/9/2022 7:42:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5544
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn, áp dụng kể từ ngày 12/8/2022.

Đối tượng bị xử lý kỷ luật bao gồm: Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra, cán bộ và đoàn viên công đoàn vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế... của công đoàn và quy định pháp luật khác.

Các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng với từng đối tượng vi phạm và hành vi vi phạm được quy định cụ thể tại Chương III. Trong đó, lưu ý, đoàn viên công đoàn nếu không đóng đoàn phí liên tục 6 tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật "khiển trách"; nếu không đóng liên tục 9 tháng sẽ bị "cảnh cáo" và bị "khai trừ" nếu không đóng liên tục 12 tháng.

Các trường hợp được tạm hoãn và miễn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn được quy định chi tiết tại Điều 6, trong đó cán bộ, đoàn viên nếu đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang nằm viện điều trị... sẽ được tạm hoãn xử lý kỷ luật.

Việc xem xét quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn phải thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển đến cơ quan thẩm quyền, không xử lý nội bộ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 493/QĐ-TLĐstatus1 ngày 9/3/2017, Quyết định số 1265/QĐ-TLĐ ngày 16/7/2018, Quyết định số 1602/QĐ-TLĐstatus1 ngày 15/9/2017 và các quy định trước đây trái với Quy định này.

Ghi chú
Xem thêm phần đính chính tại Công văn số 105/UBKT ngày 30/8/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 908/LĐLĐ-UBKTĐã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check 105/UBKTĐính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5544

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028