LuatVietnam

blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng

Thông tư số 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng (33 trang)
Posted: 15/7/2022 8:24:09 AM | Latest updated: 28/7/2022 3:29:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5505
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới quy trình, nội dung giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, bao gồm giám sát về:

- Sự tuân thủ chế độ báo cáo thống kê, chế độ thông tin báo cáo hoạt động ngân hàng;

- Sự tuân thủ các hạn chế, giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

- Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng;

- Việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của người quản lý, người điều hành ngân hàng;

- Sự tuân thủ quy định về góp vốn, cho vay, gửi tiền, đầu tư của ngân hàng vào công ty con, công ty liên kết, chi nhánh ở nước ngoài;

- Việc ban hành các quy chế nội bộ;

- Tình hình cấp tín dụng và chất lượng tín dụng;

...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2022.

Thay thế Thông tư số 08/2017/TT-NHNNstatus1 ngày 01/8/2017 và Thông tư số 04/2018/TT-NHNNstatus1 ngày 12/3/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5505

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý ngân hàng

blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment