LuatVietnam

blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment

Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (89 trang)
Posted: 18/8/2022 9:13:41 AM | Latest updated: 16/9/2022 11:42:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5526 | Vietlaw: 578
LuatVietnam

Thông tư ban hành quy tắc bồi thường bảo hiểm và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:

(i) Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng;

(ii) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;

(iii) Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường;

(iv) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Đáng chú ý, theo Điều 5 Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất phát sinh do đình công, do ngừng công việc thi công xây dựng và tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (khoản 2 Điều 7).

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ (Điều 21).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022 và thay thế Thông tư số 329/2016/TT-BTCstatus1 ngày 26/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5526

Tệp đính kèm

enflag wordicon TT50-11082022BTC[EN].doc

Dòng thời gian

Kinh doanh bảo hiểm

light-check Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
blue-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
light-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Đại lý bảo hiểm tự hỗ trợ giá cho khách hàng sẽ không được hạch toán chi phí
blue-check Hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là cá nhân được lập biên bản thay hóa đơn
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2021 English attachment
blue-check Doanh thu phát sinh thêm ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm không được miễn thuế GTGT
blue-check Nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên trên 1 triệu đ/tháng phải khấu trừ thuế TNCN