LuatVietnam

light-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK)

Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 1/6/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCTstatus2 ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (386 trang)
Posted: 3/6/2022 7:07:59 AM | Latest updated: 6/6/2022 2:14:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Thông tư thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng dùng để cấp C/O Form VK được ban hành tại Phụ lục II Thông tư 40/2015/TT-BCTstatus2 , áp dụng kể từ ngày 1/8/2022.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/8/2022, thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu VK sẽ thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư 40/2015/TT-BCTstatus2 , Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư 05/2018/TT-BCT (thay vì trước đó là Thông tư số 06/2011/TT-BCTstatus1 và Thông tư số 01/2013/TT-BCTstatus1 ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu