LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật

Quyết định số 3553/QÐ-BVHTTDL ngày 21/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (24 trang)
Posted: 29/12/2022 2:55:09 PM | Latest updated: 11/1/2023 11:03:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5622
LuatVietnam

Quyết định công bố quy trình thủ tục mới về cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là các bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn không nhằm mục đích kinh doanh, áp dụng từ ngày 21/12/2022.

Ngoài ra, Quyết định này đồng thời ban hành quy trình giải quyết các thủ tục về thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chấm dứt hoạt động thư viện ngoài công lập.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5622

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Văn hóa - Thể thao

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Quy định mới về Hội đồng thẩm định kịch bản phim (sử dụng NSNN)
light-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022
blue-check Quy định mới về cấp phép và quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng English attachment
blue-check Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Luật Thi đua, khen thưởng 2022 English attachment
blue-check Sửa đổi quy trình, biểu mẫu về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa English attachment
blue-check Thay mới 120 quy trình thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp phải hoàn trả tiền cho người mua vé số Vietlott
blue-check Thay mới các thủ tục trong lĩnh vực văn hóa tại Hà Nội
blue-check Các tỉnh sẽ tự cân nhắc việc mở cửa lại quán karaoke, vũ trường tùy tình hình dịch English attachment
blue-check Thủ tục cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài từ 10/2/2022
blue-check [Hà Nội] Các nhà hát, rạp chiếu phim được mở cửa lại từ 10/2/2022