LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK

Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (81 trang)
Posted: 28/10/2022 1:08:47 PM | Latest updated: 4/11/2022 9:00:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5573
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy trình phân loại, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, áp dụng kể từ ngày 24/10/2022.

Theo Điều 9 Quy trình này, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu sẽ bị Hải quan cưỡng chế nợ thuế trong các trường hợp:

- Có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp;

- Có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế;

- Có tiền thuế nợ và có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn;

- Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành.

Tuy nhiên, Hải quan sẽ chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp được khoanh tiền thuế nợ hoặc được nộp dần nợ thuế; và không cưỡng chế đối với doanh nghiệp chỉ nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh (khoản 2 Điều 9).

Biện pháp cưỡng chế nợ thuế sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: doanh nghiệp đã nộp đủ nợ thuế, tiền chậm nộp (nếu có); doanh nghiệp được phép nộp dần nợ thuế; doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế; số tiền chậm nộp đang bị cưỡng chế được xét miễn (Điều 23).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1503/QĐ-TCHQstatus1 ngày 18/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5573

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Xử phạt thuế

blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment
blue-check Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế, nếu không khai nộp thuế sẽ bị ấn định và xử phạt
blue-check Các lĩnh vực sắp bị thanh tra thuế
blue-check Về ấn định thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng trốn thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp
blue-check Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
blue-check Từ 1/1/2022, Cục thuế TP. HCM sẽ bắt đầu lập biên bản xử phạt điện tử