LuatVietnam

light-check Thay mới quy trình giải quyết phản ánh về quy định hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thông tư số 18/2022/TT-BGTVT ngày 20/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải (12 trang)
Posted: 29/7/2022 3:19:31 PM | Latest updated: 2/8/2022 2:07:27 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư quy định về hình thức gửi đơn phản ánh, kiến nghị và trình tự giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính về giao thông vận tải, cụ thể bao gồm:

1. Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính như chậm trễ, gây phiền hà,... của cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước.

2. Sự không phù hợp với thực tế của quy định hành chính về giao thông vận tải.

3. Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính về giao thông vận tải.

4. Quy định hành chính về giao thông vận tải không hợp pháp.

5. Quy định hành chính về giao thông vận tải trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

6. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính về giao thông vận tải.

7. Sự không thống nhất trong giải quyết thủ tục hành chính.

8. Thủ tục hành chính còn gây khó khăn, bất cập, cản trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

...

Theo đó, khi cần phản ánh, kiến nghị những nội dung nêu trên, cá nhân, tổ chức có thể gửi phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan tiếp nhận: phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn; hoặc qua Cổng thông tin Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ https://www.mt.gov.vn), Cổng một cửa Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ https:dichvucong.mt.gov.vn) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https:/dichvucong.gov.vn ).

Ngoài ra, cũng có thể gọi vào đường dây nóng 024.32151184 hoặc 0084.2432151184 (nếu gọi từ nước ngoài).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 50/2011/TT-BGTVTstatus3 ngày 30/9/2011 và Thông tư số 36/2018/TT-BGTVTstatus3 ngày 31/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Khiếu nại - Tố cáo

light-check Thay mới quy trình giải quyết phản ánh về quy định hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Một số điểm trong quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thuế dự kiến sẽ sửa đổi
blue-check Điều kiện giải quyết đơn khiếu nại việc thi hành án dân sự kể từ 13/2/2022
blue-check Các thủ tục giải quyết khiếu nại tại Thanh tra TP. HCM
blue-check Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về bảo vệ việc làm cho người tố cáo English attachment
blue-check Về quyền của người dân khi khiếu nại, tố cáo tại cơ quan tư pháp
blue-check Quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng English attachment
blue-check Bộ Công an tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ website nào?
blue-check Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại English attachment
blue-check Đơn phản ánh nào được giải quyết trên Cổng TTĐT Chính phủ?
blue-check Quy trình giải quyết khiếu nại mới tại cơ quan BHXH các cấp
blue-check Đến 2020, Bộ Lao động sẽ giải quyết trực tuyến 100% phản ánh, kiến nghị
blue-check Quy định về giải quyết tố cáo English attachment
blue-check Quy trình giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm của cán bộ thuế
blue-check Quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp
blue-check Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế
blue-check Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng TTĐT Chính phủ
blue-check Quyết định xử phạt thuế chỉ được khiếu nại trong vòng 90 ngày English attachment
blue-check Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày