LuatVietnamLogo

light-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận tên định danh

Quyết định số 1545/QĐ-BTTTT ngày 10/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (16 trang)
Posted: 16/9/2020 8:00:55 AM | Latest updated: 17/9/2020 3:51:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5047

LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh theo quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2020.

Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 16/8/2018 đã được công bố tại Quyết định này kể từ ngày 01/10/2020.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực1/10/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5047
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Đã có giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, dự án phải khai thuế theo mẫu 01/GTGT (28/8/2020) 

nexto  Giấy chứng nhận Y tế cho hàng xuất khẩu đã được cấp trực tuyến (31/8/2020) 

nexto  Sửa đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP tại TP. HCM (17/8/2020) 

nexto  Hải quan tạm thời chưa chấp nhận Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ English attachment (30/7/2020) 

nexto  Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (2/7/2020) 

nexto  Không góp đủ vốn điều lệ phải điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN English attachment (18/6/2020) 

nexto  Điều trị ngoại trú vẫn phải có Giấy chứng nhận mới được hưởng chế độ BHXH (14/6/2020) 

nexto  Về việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, 11, 12 (19/5/2020) 

nexto  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô bị mất (7/6/2020) 

nexto  Vốn điều lệ không được ghi nhận theo tỷ giá thực tế English attachment (16/7/2020) 

Công nghệ thông tin