LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y

Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY ngày 7/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (18 trang)
Posted: 10/10/2022 12:44:49 PM | Latest updated: 11/10/2022 10:52:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5555
LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y căn cứ theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT .

Cần lưu ý, Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y được cấp theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT và có giá trị 03 năm.

Trước khi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn ít nhất 1 tháng, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022.

Bãi bỏ các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 3 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương); Số thứ tự 55 Mục B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh); Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính): Số thứ tự 3 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương); Số thứ tự 3 Mục B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) được quy định tại Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 .

Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 26 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) và số thứ tự 85 Phần B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 22/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5555

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?