LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy phép vận tải qua biên giới bằng đường thủy

Quyết định số 995/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (15 trang)
Posted: 6/9/2023 9:16:49 AM | Latest updated: 6/9/2023 12:17:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5783
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT gồm:

1. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới

2. Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới

3. Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia

Quy trình thực hiện xem hướng dẫn tại Phần II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5783

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu