LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng

Quyết định số 1557/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (11 trang)
Posted: 19/8/2022 1:29:11 PM | Latest updated: 23/8/2022 8:08:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5523
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục sửa đổi về cấp mới, cấp lại giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng căn cứ theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT .

Theo đó, đối với hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng, doanh nghiệp có thể nộp trực tuyến qua Cổng Bộ Thông tin & Truyền thông tại địa chỉ http://dichvucong.mic.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn .

Thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc, lệ phí 200.000 đồng/lần cấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022 và bãi bỏ Quyết định số 2060/QĐ-BTTTTstatus1 ngày 30/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5523

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Công nghệ thông tin

light-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS