LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (18 trang)
Posted: 19/7/2022 8:57:37 AM | Latest updated: 19/7/2022 2:35:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Quyết định thay mới một số thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn TP. HCM.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho: Thủ tục hành chính có thứ tự A.I.25 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-UBNDstatus2 ngày 25/10/2017; Các thủ tục hành chính có thứ tự A.I.l, A.I.2, A.I.3, A.I.4, A.I.5 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4795/QĐ-UBNDstatus2 ngày 07/11/2019; Thủ tục hành chính có thứ tự 1 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5602/QĐ-UBNDstatus2 ngày 25/10/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
blue-check "Sợi quang G652D" đã sản xuất được trong nước
blue-check "Tủ điện trung thế 24kV" đã sản xuất được trong nước
blue-check Quy chế bảo đảm an toàn hàng lang điện (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Quy chế thẩm định và cấp các loại giấy phép, chứng chỉ liên quan đến công việc bức xạ English attachment
blue-check Lùi thời điểm bắt buộc đáp ứng QCVN 19:2019/BKHCN đối với đèn Led đến 1/1/2023 English attachment
blue-check Giảm 50% phí thẩm định cấp phép XNK chất phóng xạ kể từ 5/2/2022 English attachment
blue-check [Hà Nội] Thay mới thủ tục khai báo và cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
blue-check Sẽ thu tiền thuê đất đối với các trạm dây điện
blue-check Doanh nghiệp duy trì sản xuất mùa giãn cách được giảm 3 tháng tiền điện
blue-check Chính phủ đồng ý giảm tiền điện đợt 5 trong mùa dịch
blue-check Hộ dân tại các tỉnh giãn cách xã hội được giảm tiền điện 2 tháng English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về giá bán điện English attachment
blue-check Quy định mới về đảm bảo an toàn điện English attachment
blue-check Chính phủ đồng ý giảm tiền điện đợt 4 do ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế (tại Hà Nội)