LuatVietnamLogo

blue-check Thay mới thủ tục chứng nhận ATTP cơ sở nông lâm thủy sản tại Hà Nội

Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội (12 trang)
Posted: 11/9/2020 1:21:35 PM | Latest updated: 14/9/2020 6:46:25 AM (GMT+7)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 07 thủ tục hành chính về tiếp nhận viện trợ, khai thác động vật rừng, chứng nhận ATTP đối với cơ sở nông lâm thủy sản tại Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay thế thủ tục hành chính số 17 phần I Danh mục kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBNDstatus2 ngày 15/02/2019; số 05, 06 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBNDstatus2 ngày 18/3/2019; số 11, 12, 17 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3892/QĐ-UBNDstatus2 ngày 19/7/2019.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực10/9/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Nhà hàng chưa có giấy chứng nhận ATTP bị phạt đến 30 triệu (16/1/2020) 

nexto  Sản xuất nước lọc phải có giấy chứng nhận ATTP? (28/12/2019) 

nexto  Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP tại TP. HCM (29/11/2019) 

nexto  09 Quy trình cấp Giấy chứng nhận ATTP tại TP. HCM (19/11/2019) 

nexto  Thủ tục xin Giấy chứng nhận ATTP tại Hà Nội (13/8/2019) 

nexto  Cơ quan nào chứng nhận ATTP đồ ăn đóng gói? (8/8/2019) 

nexto  Vừa sản xuất thực phẩm và kinh doanh nhà hàng, chứng nhận ATTP ở đâu? (15/8/2019) 

nexto  Về việc ngừng nhận hồ sơ cấp giấy ATTP cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (11/6/2019) 

nexto  [Hợp nhất] - Quy định cấp Giấy chứng nhận ATTP cho thủy sản xuất khẩu (19/6/2019) 

nexto  Mở bếp ăn ở công ty khác có cần xin giấy chứng nhận ATTP? (24/5/2019) 

An toàn thực phẩm