LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục Cử đi học nước ngoài bằng học bổng của NSNN

Quyết định số 922/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (10 trang)
Posted: 31/3/2023 11:22:18 AM | Latest updated: 31/3/2023 2:17:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5670
LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục Cử đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý căn cứ theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến công bố thủ tục: Cử đi học nước ngoài; Thay đổi nước đến học hoặc ngành học tại Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐTstatus2 ngày 24/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5670

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý giáo dục

blue-check Học phí niên khóa 2023 - 2024 sẽ được công bố trước 30/5/2023
blue-check Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (áp dụng từ 21/4/2023)
blue-check Lịch thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023: từ 27 - 30/6/2023
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Hà Nội đã tích hợp lên Cổng quốc gia
blue-check Thay mới thủ tục Cử đi học nước ngoài bằng học bổng của NSNN
blue-check Không được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp THPT English attachment
blue-check 06 thủ tục mới về đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
blue-check [TP. HCM] Mất văn bằng hay chứng chỉ phải trình báo Sở Giáo dục và cơ quan Công an
blue-check Những quy định cần tuân thủ đối với trường học tư thục và trường có vốn góp nước ngoài
blue-check Công ty Cổ phần Giáo dục BrainClick (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ Cambridge
blue-check Chính phủ yêu cầu các trường công lập không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023
blue-check Thay mới thủ tục cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học English attachment
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM
blue-check Mức hỗ trợ học phí dành cho học sinh tại TP. HCM trong niên khóa 2022-2023