LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 3/3/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội (4 trang)
Posted: 6/3/2023 3:04:10 PM | Latest updated: 7/3/2023 9:35:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5651
LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn TP. Hà Nội, áp dụng kể từ ngày 3/3/2023.

Theo đó, hồ sơ xin phép đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thể nộp bằng một trong các hình thức: nộp trực tiếp; nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5089/QĐ-UBNDstatus1 ngày 12/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5651

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Văn hóa - Thể thao

blue-check Thay mới 21 thủ tục về cấp phép triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ hội tại Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép phân loại phim, dịch vụ quay phim và tổ chức liên hoan phim
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
blue-check Quy định mới về Hội đồng thẩm định kịch bản phim (sử dụng NSNN)
blue-check Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em
blue-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022
blue-check Quy định mới về cấp phép và quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng English attachment
blue-check Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Luật Thi đua, khen thưởng 2022 English attachment
blue-check Sửa đổi quy trình, biểu mẫu về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa English attachment
blue-check Thay mới 120 quy trình thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp phải hoàn trả tiền cho người mua vé số Vietlott
blue-check Các tỉnh sẽ tự cân nhắc việc mở cửa lại quán karaoke, vũ trường tùy tình hình dịch English attachment