LuatVietnam

light-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu

Quyết định số 3522/QĐ-BNN-TY ngày 16/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (23 trang)
Posted: 19/9/2022 11:25:27 AM | Latest updated: 19/9/2022 5:05:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5543
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT, gồm: đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu; đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu và kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2022.

Bãi bỏ nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 70 Mục B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh); Nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính): Số thứ tự 18 Mục B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) được quy định tại Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016; Bãi bỏ các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 32, 33 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương); Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính): Số thứ tự 32, 33 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) được quy định tại Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TYstatus2 ngày 27/6/2019; Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 48 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) và số thứ tự 99 Phần B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 22/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5543

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

light-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
light-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ
light-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?
blue-check Hàng chờ kết quả kiểm dịch không được phép mang về kho riêng
blue-check Nhập khẩu các loại hạt phải kiểm dịch và kiểm tra ATTP English attachment
blue-check Yêu cầu kiểm dịch Covid-19 đối với hàng xuất khẩu qua Trung Quốc
blue-check Biểu phí, lệ phí mới trong lĩnh vực thú y English attachment