LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế

Quyết định số 1453/QĐ-NHNN ngày 22/8/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (20 trang)
Posted: 29/8/2022 7:21:18 AM | Latest updated: 29/8/2022 4:56:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5527
LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục đăng ký, thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh căn cứ theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-NHNN .

Theo đó, cần lưu ý, chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2022/TT-NHNN đến Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi được chấp thuận chào bán trái phiếu quốc tế, doanh nghiệp phải nộp tiếp các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 8, 9, 10 Điều 6 Thông tư số 10/2022/TT-NHNN để Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành (nếu cần).

Từ 1/1/2023, thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế sẽ được giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022. Quy định về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Bãi bỏ, sửa đổi nội dung thủ tục hành chính có mã như sau: 1.001795; 1.000174; 1.001207; 1.001774 được công bố tại Quyết định số 1762/QĐ-NHNN ngày 01/9/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5527

Tệp đính kèm

Lược đồ

Trái phiếu doanh nghiệpCập nhật đến: 16-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment