LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM

Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (27 trang)
Posted: 30/11/2022 9:56:02 AM | Latest updated: 1/12/2022 10:53:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5592
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực việc làm và 01 thủ tục mới trong lĩnh vực giáo dục áp dụng trên địa bàn TP. HCM, cụ thể gồm:

1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Giải quyết hỗ trợ học nghề

3. Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Theo đó, cần lưu ý, để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần nộp 01 bản chính Văn bản Đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu); Sổ BHXH và 01 trong các loại giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động (như: Hợp đồng lao động đã hết hạn; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; ...).

Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 18 ngày làm việc (rút ngắn 2 ngày so với trước).

Nội dung chi tiết của các thủ tục tham khảo tại phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5592

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quy trình hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp bìa sổ BHXH
blue-check Thay mới thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp từ 17/11/2022 tại TP. HCM
blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022
blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN