LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV

Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (43 trang)
Posted: 22/9/2022 7:38:17 AM | Latest updated: 27/9/2022 10:56:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5547
LuatVietnam

Quyết định ban hành các thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được quy định tại Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT, bao gồm:

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật;

- Cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam;

- Cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2022.

Bãi bỏ các nội dung tại số thứ tự 04 mục A và số thứ tự 01, 02 mục B Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) và nội dung cụ thể của 02 thủ tục hành chính: “IV. TTHC Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật” quy định tại mục A, “I. TTHC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật” và “II. TTHC Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật” quy định tại mục B Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-BNN-BVTVstatus2 ngày 26/02/2019.

Bãi bỏ các nội dung tại số thứ tự 01, 02 mục A Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) và nội dung cụ thể của 02 thủ tục hành chính: “1. TTHC cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật”; “2. TTHC cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam” quy định tại mục A Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 2894/QĐ-BNN-CBTTNSstatus2 ngày 25/7/2019.

Bãi bỏ các nội dung tại số thứ tự 03 mục A Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính: “III. TTHC Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật” quy định tại mục A Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-BNN-BVTVstatus2 ngày 19/01/2022.

Bãi bỏ các nội dung tại số thứ tự 17, 20 mục A và số thứ tự 82, 83 mục B Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 22/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5547

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?