LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng tại Hà Nội

Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 9/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội (7 trang)
Posted: 11/8/2023 8:46:50 AM | Latest updated: 14/8/2023 4:13:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5762
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới ban hành và sửa đổi về cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng... áp dụng trên địa bàn TP. Hà Nội kể từ ngày 9/8/2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục số 28, 29 tại Danh mục kèm theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/2/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 9-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5762

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu