LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra và miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại TP. HCM

Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ và lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (21 trang)
Posted: 20/10/2022 10:47:36 AM | Latest updated: 24/10/2022 8:53:05 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5567
LuatVietnam

Các thủ tục được ban hành mới hoặc sửa đổi tại Quyết định này bao gồm:

1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

2. Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

3. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

4. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành

5. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

6. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các Thủ tục hành chính có thứ tự A.I.3, A.I.5, B.6, B.7, B.9, B.10, B.11 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-UBNDstatus2 ngày 25/10/2017; Thủ tục hành chính có thứ tự I.1, I.2 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5544/QĐ-UBNDstatus2 ngày 04/12/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5567

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra và miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại TP. HCM
light-check Hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm
blue-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM
blue-check Ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực phẩm như thế nào? English attachment
blue-check Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?
blue-check Thay mới Danh mục hàng công nghiệp và thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành
blue-check Vật tư gia công có phải kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa?