LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục nhập khẩu và chuyển nhượng xe nhập phi mậu dịch

Quyết định số 1681/QĐ-BTC ngày 19/8/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (25 trang)
Posted: 31/8/2022 8:51:46 AM | Latest updated: 31/8/2022 1:48:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5530
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Thông tư 45/2022/TT-BTC, bao gồm:

1. Nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại

2. Tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

3. Chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Nội dung cụ thể xem tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022.

Bãi bỏ việc công bố các thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2 Điểm B, số thứ tự 1, 2 Điểm C Mục 1 Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5530

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy

blue-check Bộ Tài chính đề nghị lùi thời điểm bãi bỏ quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô
light-check Biểu phí kiểm định xe ô tô áp dụng từ 8/10/2022 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục nhập khẩu và chuyển nhượng xe nhập phi mậu dịch
blue-check Linh kiện ô tô được hưởng thuế nhập khẩu 0% trong trường hợp nào? English attachment
light-check Bãi bỏ phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô English attachment
blue-check Xe ô tô chưa dán thẻ định danh đi vào làn ETC có thể bị phạt
blue-check Cục thuế sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp bán lại xe nhập phi mậu dịch nhưng trốn nộp thuế
blue-check Thủ tục đăng kiểm xe tại Hà Nội từ 1/8/2022
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục nhập khẩu xe phi mậu dịch
blue-check Thủ tục đăng kiểm ô tô, xe máy kể từ 15/8/2022
blue-check Lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện English attachment
blue-check Mang ô tô, xe máy ra nước ngoài phải xuất trình bản chính giấy đăng ký xe
blue-check Từ 1/8/2022, tất cả xe ô tô phải dán thẻ định danh để nộp phí đường bộ tự động
blue-check Thay mới Danh mục các loại phương tiện giao thông phải chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Từ 15/8/2022, ô tô, xe máy sẽ được cấp giấy đăng kiểm điện tử English attachment
blue-check Hải quan sẽ chủ động cung cấp thông tin ô tô nhập khẩu phi mậu dịch cho cơ quan Thuế
blue-check Giảm lệ phí đăng kiểm xe kể từ 1/8/2022
blue-check Danh sách ô tô ngoại giao đã bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng
blue-check Có được nhập khẩu xe do chính hãng sản xuất đóng lại số khung?
blue-check Các trường hợp sẽ bị từ chối cấp giấy phép nhập khẩu ô tô biếu, tặng