LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng

Quyết định số 684/QĐ-BXD ngày 11/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện (9 trang)
Posted: 15/8/2022 9:03:55 AM | Latest updated: 15/8/2022 3:58:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5519
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới quy trình giải quyết thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng, bao gồm:

1. Thẩm định/ thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng (mục I).

2. Thẩm định/ thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập dự toán xây dựng (mục II).

Các thủ tục này được thực hiện căn cứ theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CPstatus2 và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Mục A.1 Các thủ tục được giao cho Cục Kinh tế xây dựng giải quyết tại Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-BXD ngày 25/9/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5519

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Về thẩm quyền thẩm định dự án có công năng hỗn hợp
blue-check Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
light-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Một nhà thầu trong liên danh mất năng lực, hợp đồng với toàn bộ liên danh có bị chấm dứt?
blue-check Không cần thẩm định lại thiết kế nếu dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư
blue-check Định mức chi phí tư vấn xây dựng có thể tra cứu tại Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD
blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực
blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Cơ quan nào giữ quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
blue-check Đã bỏ thủ tục xin chấp thuận dự án nhà ở được chuyển nhượng đất đã đầu tư hạ tầng
blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment