LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục thành lập, chia tách trường trung cấp nghề tại Hà Nội

Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội (21 trang)
Posted: 30/8/2022 1:06:26 PM | Latest updated: 31/8/2022 9:54:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5529
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục về thành lập, chia, tách, giải thể... trường trung cấp nghề trên địa bàn TP. Hà Nội, áp dụng kể từ ngày 26/8/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ Thủ tục số 5, 6 lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Phần II tại Phụ lục l; Số 57 lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Phần IV.A tại Phụ lục 2; Số 22, 24, 25, 26, 27, 35, 36 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Phần III.A tại Phụ lục 2; Số 17, 18 lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Phần IV.C tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBNDstatus2 ngày 23/11/2018; Thủ tục số 7 phần III.A lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4393/QĐ-UBNDstatus2 ngày 19/8/2019; Từ số 01 đến số 09 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Phần 1 tại Phụ lục I ban thành kem theo Quyết định số 6229/QĐ-UBNDstatus2 ngày 07/11/2019; Thủ tục số 01 Phần I.A lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội tại Phụ lục l; Số 31 Phần V.A lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBNDstatus2 ngày 04/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5529

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dạy nghề

light-check Hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên trường nghề English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thành lập, chia tách trường trung cấp nghề tại Hà Nội
blue-check Các thủ tục mới về thành lập trường trung cấp nghề tại TP. HCM
blue-check Điều kiện cho phép các trường dạy nghề được linh hoạt quy mô tuyển sinh
blue-check Thay mới bộ thủ tục cấp phép thành lập trường cao đẳng nghề
blue-check Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm dạy nghề (áp dụng từ 1/6/2022) English attachment
blue-check Điều kiện liên kết đào tạo nghề kể từ 20/5/2022
blue-check Các loại kiến thức và kỹ năng bổ trợ bắt buộc phải lồng ghép vào chương trình đào tạo nghề
blue-check "Đào tạo nghề" được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Một số lưu ý khi sáp nhập trường dạy nghề
blue-check Điều kiện thi tốt nghiệp trực tuyến đối với học sinh trường nghề
blue-check 116 định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề nghiệp
blue-check Dạy "kỹ năng làm việc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ bồi dưỡng nghề nghiệp được miễn thuế GTGT
blue-check Các trường dạy nghề phải tự đánh giá và bảo đảm chất lượng dạy nghề
blue-check Bộ Lao động yêu cầu không tăng học phí đào tạo nghề năm học 2021-2022
blue-check 03 chứng chỉ nghề của nước ngoài tương đương với chứng chỉ dạy nghề bậc cao đẳng English attachment
blue-check Thay mới Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp
blue-check 86 định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trung cấp, cao đẳng dành cho 46 ngành nghề English attachment
blue-check 78 danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của 41 ngành nghề English attachment