LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục thành lập Hội đồng trường cao đẳng, trung cấp tại TP. HCM

Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (15 trang)
Posted: 18/4/2022 1:07:32 PM | Latest updated: 19/4/2022 2:13:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5437
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, thư ký, thành viên Hội đồng trường tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn TP. HCM.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố cho: Thủ tục B.1, C.1, D.1, Đ.I.1, Đ.l.2, Đ.I.3 ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBNDstatus2 ngày 02/8/2019; Thủ tục A.A1.I.2, A.A1.I.3, A.A1.I.7, A.A1.I.8, A.A2.I.2, A.A2.I.3, A.A3.I.2, A.A3.I.3 ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBNDstatus2 ngày 04/6/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5437

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Các nội dung sẽ thanh tra trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc English attachment
light-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam English attachment
light-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo
blue-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV
blue-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022
blue-check Danh mục máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông năm 2022
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT
blue-check Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học có chính sách miễn, giảm, ân hạn học phí trong niên khóa 2022-2023
blue-check Hướng dẫn tư vấn nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp English attachment