LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân

Quyết định số 174/QĐ-NHNN ngày 8/2/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một của thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (46 trang)
Posted: 10/2/2023 3:32:34 PM | Latest updated: 12/2/2023 5:02:06 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 12 thủ tục sửa đổi được quy định tại Thông tư 22/2022/TT-NHNN gồm:

1. Đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã

2. Chấp thuận thay đổi tên của Ngân hàng Hợp tác xã

3. Chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã

4. Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã

5. Thông báo thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã

6. Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã

7. Đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân

8. Chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân

9. Chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

10. Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của Quỹ tín dụng nhân dân

11. Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân

12. Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

Sửa đổi, bổ sung nội dung các thủ tục hành chính có mã như sau: 1.001660, 1.001644, 1.001579 1.001559 được công bố tại Quyết định số 2562/QĐ-NHNNstatus2 ngày 11/12/2019; thủ tục hành chính có mã 1.001707, 1.001683, 1.001689, 1.001697, 1.001635, 1.001616, 1.001621, 1.001627 được công bố tại Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 07/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý ngân hàng

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng English attachment