LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục thi cấp chứng chỉ về bảo hiểm

Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (10 trang)
Posted: 29/12/2022 10:10:12 AM | Latest updated: 11/1/2023 11:02:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới và sửa đổi một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm được quy định tại Thông tư 69/2022/TT-BTC, gồm:

1. Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

2. Đăng ký thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

3. Phúc khảo bài thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

4. Đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

5. Phúc khảo bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Bãi bỏ Quyết định 390/QĐ-BTCstatus1 ngày 20/3/2019 và Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 17/10/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Kinh doanh bảo hiểm

blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm xe máy
blue-check Thay mới thủ tục thi cấp chứng chỉ về bảo hiểm
blue-check Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Đại lý bảo hiểm tự hỗ trợ giá cho khách hàng sẽ không được hạch toán chi phí
blue-check Hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là cá nhân được lập biên bản thay hóa đơn
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2021 English attachment