LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia English attachment

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (83 trang)
Posted: 29/3/2021 7:42:15 AM | Latest updated: 12/8/2022 12:07:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5179 | Vietlaw: 505
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án do Quốc hội quyết định đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư và quy chế giám sát, đánh giá dự án đầu tư công.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các quy định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây hết hiệu lực;

a) Nghị định số 131/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 25/12/2015;

b) Nghị định số 02/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 01/01/2020;

c) Nghị định số 84/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 30/9/2015;

d) Nghị định số 01/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 01/01/2020.

Đính kèm các biểu mẫu mới:

- Mẫu Kế hoạch thẩm định (Phụ lục I)

- Mẫu Báo cáo dự án phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia (Phụ lục II)

- Mẫu Báo cáo Quốc hội về dự án quan trọng quốc gia (Phụ lục III)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Mar-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5179

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND29_26032021CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội