LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục về chứng nhận trường đạt chuẩn và cấp phép tư vấn du học (tại TP. HCM)

Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (34 trang)
Posted: 8/12/2022 3:37:38 PM | Latest updated: 9/12/2022 8:55:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601
LuatVietnam

Các thủ tục được ban hành mới tại Quyết định này gồm:

1. Cấp giấy chứng nhận trung tâm giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục

2. Cấp chứng nhận trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

3. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

4. Cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

5. Công nhận bằng tốt nghiệp THCS, THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Thành phần hồ sơ, các bước giải quyết từng thủ tục xem các quy trình đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình số 1, 7 ban hành kèm theo Quyết định số 5409/QĐ-UBNDstatus2 ngày 26/12/2019 và quy trình số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 5300/QĐ-UBNDstatus2 ngày 17/12/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Du học

blue-check Sửa đổi Quy chế tuyển sinh du học bằng học bổng nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục về chứng nhận trường đạt chuẩn và cấp phép tư vấn du học (tại TP. HCM)
blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment
blue-check Các tổ chức tư vấn du học tại TP. HCM sẽ phải rà soát lại điều kiện hoạt động English attachment
blue-check Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học áp dụng từ 1/3/2022 English attachment
blue-check Quyền lợi và nghĩa vụ của du học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
blue-check Tư vấn du học nước ngoài không được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Thời gian gia hạn du học nước ngoài không được Nhà nước cấp học bổng
blue-check Học bổng du học được miễn tính thuế TNCN
blue-check Tư vấn du học cho HSSV Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Lưu ý về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học
blue-check Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học