LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh

Quyết định số 908/QĐ-BKHCN ngày 3/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (7 trang)
Posted: 6/6/2022 7:55:43 AM | Latest updated: 9/6/2022 9:27:52 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ căn cứ theo quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BKHCN .

Theo đó, trình tự thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ và cấp tỉnh sẽ khác nhau, thay vì trước đây áp dụng chung.

Nếu doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ thì thực hiện thủ tục theo Mục I.

Nếu đề nghị hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp tỉnh thì thực hiện thủ tục theo Mục II.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1974/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
stop-check 6306-1:2006Tiêu chuẩn về quy định chung đối với máy biến áp điện lực
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 3-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ