LuatVietnam

light-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư số 30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (8 trang)
Posted: 4/1/2023 9:13:03 AM | Latest updated: 5/1/2023 9:02:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Thông tư thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, bao gồm:

(1) Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động

(2) Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động

(3) Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2023 và thay thế Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNVstatus3 ngày 16/9/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

An toàn lao động

blue-check Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trường
light-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022
light-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới)
blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Danh sách 207 cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động English attachment
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022