LuatVietnam

blue-check Thay mới TTHC trong lĩnh vực xuất bản và thiết lập trang thông tin điện tử (tại Hà Nội)

Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 4/7/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (12 trang)
Posted: 6/7/2022 3:03:11 PM | Latest updated: 8/7/2022 10:57:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5490
LuatVietnam

Quyết định thay mới một số thủ tục hành chính trên địa bàn TP. Hà Nội trong các lĩnh vực: cấp phép hoạt động bưu chính; cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; cấp phép xuất bản bản tin; cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm; cấp phép phát hành xuất bản phẩm; đăng ký sử dụng máy photocopy màu;...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong Danh mục công bố tại Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5490

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quảng cáo - Xuất bản

blue-check Thay mới TTHC trong lĩnh vực xuất bản và thiết lập trang thông tin điện tử (tại Hà Nội)
blue-check Bộ TTTT sẽ mạnh tay xử lý các quảng cáo online thiếu trung thực
blue-check Dịch vụ quảng cáo có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải đăng ký trước ít nhất 15 ngày English attachment
blue-check Kinh doanh xuất bản phẩm trực tuyến không được giảm 30% thuế GTGT
blue-check Gia hạn hiệu lực của thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm
blue-check In ấn sách báo có được miễn thuế GTGT?
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
blue-check Các thủ tục về xuất bản, đăng ký website... được rút ngắn thời gian giải quyết
blue-check Bổ sung điều kiện kinh doanh website quảng cáo xuyên biên giới English attachment
blue-check Gia hạn thủ tục cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm đến 31/12/2021
blue-check Sẽ kiểm tra các nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm hiện hành được áp dụng đến 30/6/2021 English attachment
blue-check Hoạt động in sách pháp luật không được miễn thuế GTGT
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo chí English attachment
blue-check Dịch vụ "thiết lập fanpage" có chịu thuế GTGT?
blue-check Thủ tục cấp phép tổ chức hội thảo quốc tế (tại Hà Nội)
blue-check Nhuận bút có bị tính thuế GTGT?
blue-check 38 thủ tục mới trong lĩnh vực xuất bản và thiết lập website tại Hà Nội
blue-check Chi phí quảng cáo trên Google, Facebook phải có chứng từ nộp thay thuế nhà thầu