LuatVietnam

Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?

Cập nhật 15/9/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Thị Hồng Hoa (tỉnh Bắc Kạn)
Đề nghị giải đáp về việc xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT đối với trường hợp gia đình tôi, thuộc hộ gia đình cận nghèo của xã.
Do thay đổi chính sách theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2021 gia đình tôi không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, được Nhà nước hỗ trợ 100% khi tham gia BHYT theo đối tượng người dân tộc thiểu số.
Do hoàn cảnh gia đình nên sau khi thẻ BHYT hết hạn, tôi chưa tham gia BHYT. Tháng 8/2022, tôi có nguyện vọng được tham gia BHYT cho cả nhà.
Qua nghiên cứu các quy định hiện hành thì: Theo quy định tại tiết c, khoản 3, điều 16 Luật BHYT (Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 7/12/2020 của Văn phòng Quốc hội), có ghi: "Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT".
Theo quy định tại Luật BHYT, do tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính nên thẻ BHYT của tôi sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.
Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 8, Điều 13, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì: "Đối với đối tượng khác, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ BHYT có giá trị sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật BHYT".
Như vậy, theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, do đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo không được nêu trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này nên thẻ BHYT của tôi có giá trị sử dụng từ ngày nộp tiền đóng BHYT. Để xác định đúng giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo như tôi phải dựa vào quy định nào trong 2 văn bản nêu trên?

luat Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn".

Với quy định như vậy, việc xác định đúng giá trị sử dụng của thẻ BHYT của các đối tượng nói chung, đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo như ông Bình nói riêng phải dựa vào quy định của Luật BHYT, cụ thể: Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục
otvet Không phải nộp phí khi đăng ký thay đổi nơi KCB BHYT