LuatVietnam

blue-check Thẻ BHYT sẽ phải điều chỉnh lại thông tin nhân thân theo CCCD

Công văn số 2754/BHXH-CSXH ngày 5/9/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân (2 trang)
Posted: 18/9/2023 8:28:56 AM | Latest updated: 19/9/2023 3:13:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được đi KCB BHYT bằng CCCD, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục cập nhật, điều chỉnh thông tin nhân thân của người hưởng trên thẻ BHYT cho khớp đúng với thông tin trên CCCD (gồm: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính).

Tạm thời, việc cập nhật, điều chỉnh thông tin nhân thân của người hưởng được thực hiện theo quy trình quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXHstatus2 ngày 16/7/2018 và Quyết định số 490/QĐ-BHXHstatus2 ngày 28/3/2023 cho đến khi BHXH Việt Nam ban hành quy trình hướng dẫn thống nhất.

Đối với người đề nghị điều chỉnh thông tin nhân thân trên thẻ BHYT theo CCCD, cần hướng dẫn ghi rõ thông tin đề nghị điều chỉnh vào mục 18 của Mẫu tờ khai TK01-TS .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu