LuatVietnam

blue-check Thể lệ chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng quý 2/2023

Thông báo số 18995/TB-CTTPHCM ngày 27/7/2023 của Cục Thuế TP. HCM về việc công bố thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” Quý II năm 2023 trên địa bàn TP. HCM (4 trang)
Posted: 25/8/2023 1:15:44 PM | Latest updated: 28/8/2023 11:16:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772
LuatVietnam

Hóa đơn được tham gia quay thưởng quý 2/2023 là toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, gồm cả HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền phát hành cho người mua là hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP. HCM, có mã được cấp từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 1/4/2023 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/6/2023.

Tuy nhiên, phải đảm bảo hóa đơn có đầy đủ thông tin định danh người mua (MST/CCCD/CMND/Hộ chiếu), nhưng không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau.

Hóa đơn trúng thưởng được lựa chọn theo nguyên tắc quay ngẫu nhiên bằng phần mềm "Hóa đơn may mắn" của Tổng cục Thuế. Mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Thời gian bấm số quay thưởng: 10h ngày 24/8/2023.

Địa điểm tổ chức: Phòng 12.2 (Lầu 12) Văn phòng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng giá trị giải thưởng kỳ mở thưởng quý II/2023 là 185 triệu đồng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu