LuatVietnam

blue-check Thép dài tiếp tục bị đánh thuế tự vệ từ 22/3/2023 - 21/3/2026

Quyết định số 691/QĐ-BCT ngày 21/3/2023 của Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dài nhập khẩu (9 trang)
Posted: 23/3/2023 7:12:04 AM | Latest updated: 23/3/2023 7:46:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5663
LuatVietnam

Sản phẩm thép dài nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tiếp tục bị đánh thuế tự vệ từ ngày 22/3/2023 đến ngày 21/3/2026, với mức thuế tự vệ là 6,3% áp dụng cho giai đoạn từ 22/3/2023 - 21/3/2024; 6,2% áp dụng từ 22/3/2024 - 21/3/2025 và 6,1% áp dụng từ 22/3/2025 - 21/3/2026.

Các sản phẩm thép dài và danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ đánh thuế tự vệ xem Mục 1 và Phụ lục đính kèm.

Riêng sản phẩm phôi thép (mã HS: 7207.11.00, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99, 7224.90.009811.00.10 được dẫn chiếu tới mã HS 7224.90.00) không bị gia hạn đánh thuế tự vệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5663

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Sắt thép

blue-check Bộ Công thương gia hạn xem xét việc điều tra áp thuế CBPG đối với cáp thép dự ứng lực
blue-check Thép dài tiếp tục bị đánh thuế tự vệ từ 22/3/2023 - 21/3/2026
blue-check Thép cuộn, thép dây bị áp thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đến 21/3/2026
blue-check Ống bằng thép không gỉ phải kiểm định chất lượng sau thông quan English attachment
blue-check Sửa đổi thông tin các công ty phân phối thép màu của Trung Quốc bị áp thuế CBPG 3,88%
blue-check Tiếp tục đánh thuế CBPG đối với thép cán nguội xuất xứ Trung Quốc
blue-check Bổ sung công ty sản xuất nhôm của Trung Quốc bị đánh thuế CBPG
blue-check Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Gia hạn rà soát lần 2 việc áp dụng thuế CBPG đối với nhôm xuất xứ Trung Quốc
blue-check Rà soát cuối kỳ việc áp thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu
blue-check Thép chữ H của Malaysia tiếp tục bị đánh thuế chống bán phá giá
blue-check Rà soát mức thuế chống bán phá giá đối với thép màu của Công ty Boxing Hengrui New Material Co., Ltd
blue-check Thép chữ H xuất xứ Trung Quốc tiếp tục bị đánh thuế chống bán phá giá thêm 5 năm
blue-check Gia hạn rà soát việc đánh thuế chống bán phá giá thép chữ H đến 5/9/2022
blue-check Rà soát lần 2 việc áp thuế chống bán phá giá đối với nhôm xuất xứ Trung Quốc
blue-check "Thép kỹ thuật điện" không bị đánh thuế chống bán phá giá
blue-check "Thép phế liệu" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thép mạ được gỡ bỏ thuế chống bán phá giá kể từ 12/5/2022
blue-check "Cáp thép" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu vật liệu hàn từ 22/4/2022 phải khai nộp thuế chống bán phá giá