LuatVietnam

blue-check Thí điểm ủy quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án (tại Nghệ An và Thanh Hóa) English attachment

Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (6 trang)
Posted: 13/6/2022 7:26:39 AM | Latest updated: 14/6/2022 4:51:43 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Văn bản quy định thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng nhưng thí điểm cho HĐND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giải quyết theo quy định tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 và Nghị quyết số 37/2021/QH15 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, được thí điểm thực hiện đến khi Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 và Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 hết hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 25-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD14-25052022TTg[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước