LuatVietnam

blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học

Công văn số 30138/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/9/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (2 trang)
Posted: 3/10/2022 1:49:43 PM | Latest updated: 13/10/2022 9:59:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5552
LuatVietnam

Liên quan đến điều kiện thi sát hạch khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Sở Lao động TB&XH TP. HCM lưu ý, người thi sát hạch phải tham dự đủ ít nhất 80% thời gian khóa học theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH .

Đối với cơ sở tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ, trước khi tổ chức khóa học ít nhất 3 ngày phải gửi thông báo cho Sở Lao động TB&XH tại địa phương về thời gian, địa điểm tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ cho nhóm người làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2) và người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH .

Trường hợp không thông báo trước khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ, cơ sở đó sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định 12/2022/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5552

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Danh sách 207 cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động English attachment
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
blue-check Doanh nghiệp cần lưu ý quy định mới về trợ cấp tai nạn lao động
blue-check TP. HCM sẽ rà soát những người bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp Lễ 1/5
blue-check Chương trình quốc gia về an toàn lao động giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Công bố Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 tại TP. HCM