LuatVietnam

blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 3522/TCT-CS ngày 22/9/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng (2 trang)
Posted: 3/10/2022 11:15:51 AM | Latest updated: 3/10/2022 1:09:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5550
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cơ sở thu hộ hãng vận tải nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì được giảm 20% mức tỷ lệ tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Đối với sản phẩm điện tử gia dụng, theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7169/BTC-TCT ngày 22/7/2022, sản phẩm này không được giảm 2% thuế GTGT. Tuy nhiên, Bộ Thông tin & Truyền thông cho rằng, để xác định một mặt hàng là sản phẩm điện tử gia dụng cần phải căn cứ theo pháp luật chuyên ngành công nghệ thông tin và mặt hàng đó trước hết phải đáp ứng tiêu chí là thiết bị điện tử.

Đối với hàng hóa, dịch vụ đặc thù được lập hóa đơn theo kỳ, nếu thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì được xét giảm trên các hóa đơn lập từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5550

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 21-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?