LuatVietnam

blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số

Công văn số 32315/CTHN-TTHT ngày 8/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thời điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại (4 trang)
Posted: 13/7/2022 7:22:42 AM | Latest updated: 14/7/2022 4:02:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5493
LuatVietnam

Thời điểm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT), các nội dung bắt buộc trên HĐĐT đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp, thời điểm ký số trên HĐĐT khác với thời điểm lập thì việc khai thuế sẽ phải căn cứ theo thời điểm lập hóa đơn (khoản 9 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Đối với HĐĐT đã lập và gửi cho người mua, nếu sau đó phát hiện sai sót thì người bán thực hiện các bước xử lý theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Riêng hóa đơn sai sót là các mẫu cũ lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 , người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và lập HĐĐT mới để thay thế (khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5493

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy bị sai sót sau khi đã áp dụng HĐĐT, xử lý thế nào?
blue-check Giải đáp các vướng mắc thường gặp về đăng ký và sử dụng HĐĐT loại mới
blue-check Quy chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT giữa cơ quan thuế với cơ quan chức năng khác