LuatVietnam

Thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được cộng gộp khi hưởng chế độ BHXH

Cập nhật 9/4/2023 | Đăng tải: LVN.5675

hoi builuu@gmail.com
Tôi đóng BHXH bắt buộc được 1 năm 3 tháng và đã nhận BHXH một lần cách đây một năm. Giờ tôi làm tự do, muốn đóng BHXH tự nguyện nhưng không đến cơ quan BHXH trực tiếp thì có thể đăng ký tham gia và đóng online được không? Nếu sau đó tôi đi làm tại công ty và phải tham gia BHXH bắt buộc thì khoản BHXH tự nguyện đã đóng và năm trước đã đóng có được cộng nối tiếp với BHXH bắt buộc không?

luat Tạp chí Bảo hiểm xã hội:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH 2014, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp của bạn hiện là lao động tự do thì được tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Bạn có thể đăng ký tham gia và đóng BHXH tự nguyện trên Cổng DVC theo hướng dẫn tại Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC (theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục DVC trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2022; Quyết định số 49/QĐ-BHXH ngày 19/1/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành DVC trực tuyến “Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC”.

Đề nghị bạn đăng nhập Cổng DVC quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng DVC của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) và thực hiện theo hướng dẫn.

2. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Luật BHXH 2014 thì NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH.

Trường hợp của bạn sau đó đi làm tại công ty và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian đóng BHXH bắt buộc sau này được cộng nối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện trước đó (nếu có) để tính hưởng chế độ BHXH sau này (không bao gồm thời gian tham gia BHXH đã hưởng một lần).

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Cách tính tiền hưởng BHXH khi nghỉ khám thai
otvet Những giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản
otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí
otvet Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?
otvet Lao động đã nghỉ việc được làm thủ tục giảm thời gian BHXH đóng trùng tại nơi cư trú
otvet Doanh nghiệp có bị buộc tuyên bố phá sản nếu nợ tiền BHXH?
otvet Thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được cộng gộp khi hưởng chế độ BHXH