LuatVietnam

Thời gian nghỉ dưỡng sức sau thai sản có phải trích đóng BHXH?

Cập nhật 9/7/2022 | Đăng tải: LVN.5491

hoi Kim Huyền (Quảng Ngãi)
Lao động nữ sinh mổ, nghỉ thai sản từ ngày 13/1-12/7/2021. Nhưng sau đó, lao động này tiếp tục nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đến hết ngày 19/7/2021. Như vậy là trong tháng 7, người lao động không làm việc và không hưởng lương 16 ngày.
Đối với trường hợp nêu trên, công ty báo giảm không lương cho lao động nữ trong tháng 7/2021 thì có đúng không, hay tháng 7 vẫn để chế độ người lao động nghỉ thai sản?
Nếu để chế độ nghỉ thai sản thì thời gian nghỉ thai sản là 7 tháng, như vậy có đúng quy định không? Công ty phải báo như thế nào để người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 34, Khoản 2, Điều 39, Khoản 3, Điều 85, Khoản 4, Điều 86 Luật BHXH năm 2014: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. 

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Vì vậy, đối với người lao động (như nêu tại câu hỏi), nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ ngày 13/1/2021 đến hết ngày 12/7/2021 (6 tháng). Sau đó nghỉ dưỡng sức đến ngày 19/7/2021, từ ngày 20/7/2021 bắt đầu làm việc trở lại, đơn vị đã báo giảm (dừng) tham gia BHXH từ tháng 1/2021 (từ ngày 1/1/2021) đến ngày 30/6/2021 (đủ 6 tháng) thì từ tháng 7/2021, công ty đăng ký đóng BHXH (trở lại) đối với người lao động này là đúng quy định. 

Thời gian nghỉ dưỡng sức (không hưởng tiền lương) trong tháng 7 dưới 14 ngày làm việc nên tháng 7 công ty và người lao động vẫn phải đóng BHXH bắt buộc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chỉ được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm BHXH, không phân biệt BHXH bắt buộc hay tự nguyện
otvet Tiền lương có được ưu tiên thanh toán khi công ty bị phá sản?
otvet Cách tính trợ cấp mất việc
otvet Có được sa thải nhân viên vì từ chối đi công tác xa?
otvet Lao động cao tuổi vẫn phải đóng BHXH nếu chưa đủ điều kiện hưởng hưu
otvet Công ty có được quyền kiểm soát điện thoại của nhân viên?
otvet Tiền lương của lao động hưu trí được trả thêm khoản đóng BHXH
otvet Lương đóng BHXH bị khống chế mức trần (không quá 20 lần lương cơ sở)
otvet BHXH một lần chỉ được rút sau 1 năm nghỉ việc
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ dừng tăng khi đủ 62 tuổi (với nam) và 60 tuổi (với nữ)
otvet Cần đóng BHXH đủ 35 năm (với nam) và 30 năm (với nữ) nếu muốn có lương hưu tối đa
otvet Công tác tại vùng khó khăn vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được hưởng hưu
otvet Giám sát trưởng công trình có bị giới hạn tuổi tối đa?
otvet Có được ép nhân viên nghỉ việc do công ty gặp khó khăn tài chính?
otvet Cách phân biệt viên chức với lao động hợp đồng
otvet Chồng có được nghỉ hưởng BHXH khi vợ sảy thai?
otvet Chưa quay lại làm việc sau khi nghỉ thai sản sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức
otvet Tiền thưởng hiệu suất công việc có phải chịu thuế TNCN?
otvet Những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Tuổi nghỉ hưu từ năm 2022