LuatVietnam

Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù

Cập nhật 1/5/2023 | Đăng tải: LVN.5701

hoi thuthuy140789@gmail.com
Tôi đóng BHXH được hơn 2 năm ở cơ quan, đến tháng 12/2019 thì nghỉ việc. Nay tôi muốn đóng BHXH tiếp nối theo BHXH tự nguyện được không. Hiện tại, tôi muốn đóng tiếp và đóng bù vào phần 3 năm tôi chưa đóng được không?

luat Tạp chí Bảo hiểm xã hội:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện, kể từ ngày đăng ký tham gia, hoặc ngày bắt đầu kỳ đóng tiếp theo (đóng tiếp), thì thời điểm đóng trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng, trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần; trong 4 tháng đầu đối với phương thức 6 tháng một lần và trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Quá thời điểm đóng BHXH tự nguyện theo quy định mà không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng, thì phải đăng ký lại với cơ quan BHXH. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó, thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Trường hợp của bạn đã đóng BHXH bắt buộc được hơn 2 năm, tháng 12/2019 nghỉ việc mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, thì được tham gia BHXH tự nguyện. Bà đăng ký tham gia và đóng BHXH tự nguyện theo phương thức quy định. Thời gian 3 năm kể từ khi ngừng đóng BHXH bắt buộc đến khi tham gia BHXH tự nguyện không có quy định của pháp luật để thực hiện đóng bù.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí
otvet Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?
otvet Lao động đã nghỉ việc được làm thủ tục giảm thời gian BHXH đóng trùng tại nơi cư trú
otvet Doanh nghiệp có bị buộc tuyên bố phá sản nếu nợ tiền BHXH?
otvet Thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được cộng gộp khi hưởng chế độ BHXH
otvet Có được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động sau khi xin thôi hưởng?
otvet Cách thức cập nhật thời gian đóng BHXH bị thiếu trên ứng dụng VssID