LuatVietnam

Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm

Cập nhật 10/7/2022 | Đăng tải: LVN.5493

hoi trananh…@gmail.com
Năm 1990, ba mẹ tôi cưới nhau và có tài sản chung là căn nhà và một mảnh đất. Năm 1995 ba tôi bệnh nặng và qua đời. Đến năm 2020 mẹ tôi tái hôn với người khác.
Cho tôi hỏi, ba tôi mất đã lâu, giờ tôi yêu cầu chia di sản thừa kế của ba tôi có được không?

luat Luật sư Đinh Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Căn cứ theo Điều 623, 688 Bộ Luật Dân sự thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế với bất động sản là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Do ba bạn mất năm 1995, nên trường hợp này sẽ áp dụng Án lệ số 26/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao quy định về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản.

Theo đó, đối với những trường hợp mở thừa kế trước ngày 1-1-2017 (thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có di sản để lại chết) thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm, với động sản là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, đối với tài sản này là bất động sản, thời điểm mở thừa kế là năm mà ba bạn mất (năm 1995), thời hiệu là 30 năm tính từ ngày ba bạn mất.

Tài sản được chia thừa kế là tài sản chung của ba và mẹ bạn do thời điểm kết hôn năm 1990 nên sẽ áp dụng quy định theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986. Tại điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra, thu nhập về nghề nghiệp và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được cho chung.

Tại Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 quy định khi một bên chết trước, nếu cần chia tài sản chung của vợ chồng thì chia đôi. Phần tài sản của người chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Vợ, chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau.

Do đó, ba bạn mất năm 1995 thì đến nay bạn vẫn có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu chia di sản thừa kế mà ba bạn đã để lại.

Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Thủ tục chia thừa kế tài sản không có di chúc
otvet Có được rút lại văn bản từ chối nhận thừa kế?
otvet Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?
otvet Chia thừa kế theo di chúc có cần giấy đăng ký kết hôn?
otvet "Sim số đẹp" có được xem là di sản của người mất?
otvet Cha mẹ vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất thừa kế dù không có tên trong di chúc
otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?
otvet Khai thừa kế có phải nộp bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế?
otvet Con riêng có được hưởng thừa kế?